«Το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2019 δείχνει ότι απαιτούνται ακόμα πολλά να γίνουν στη χώρα, ώστε αυτή να βγει οριστικά από την κρίση», σχολίασε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, με αφορμή τον προϋπολογισμό για το 2019.
 
Σύμφωνα με τον κ. Κόλλια, «από τη μία πλευρά, η εμπροσθοβαρής εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης θα οδηγήσει σε ανακούφιση συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν πληγεί από τα μέτρα λιτότητας επί εννέα χρόνια. Σε καμία, όμως, περίπτωση, δεν πρέπει οι ελαφρύνσεις αυτές να οδηγήσουν σε προεκλογικές παροχές, οι οποίες θα εκτροχιάσουν τα μεγέθη του προϋπολογισμού».

«Από την άλλη πλευρά», σημειώνει ο κ. Κόλλιας «η νέα μείωση των δαπανών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να βγουν τα νούμερα για πλεόνασμα στα πολύ υψηλά επίπεδα του 3,6%, αποτελεί τροχοπέδη στην επιδίωξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ρυθμών ανάπτυξης».
 
«Η αναγνώριση, μέσα στο ίδιο το κείμενο του προϋπολογισμού, ότι η επιβεβαίωση των στόχων αυτών εξαρτάται περισσότερο από την επικράτηση ομαλών συνθηκών στο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε εμπροσθοβαρώς και τις απαραίτητες εκείνες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις, ώστε να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο την οικονομία από οποιοδήποτε πιθανό πισωγύρισμα προκύψει σε διεθνές επίπεδο, και να διασφαλίσουμε, με αυτό τον τρόπο την ταχύτερη επιστροφή της χώρας μας στις αγορές», καταλήγει στο σχόλιό του για τον προϋπολογισμό 2019, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.