«Αναταράξεις» δημιουργεί στη ΔΕΗ η έκθεση των ελεγκτών της Ernst & Young, καθώς λίγες ημέρες προτού εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών για την πώληση των μονάδων η έκθεση εκφράζει αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΔΕΗ να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

Η έκθεση ελέγχου κάνει αναφορά στα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2018 σημειώνοντας ότι «η ΔΕΗ παρουσιάζει μειωμένα έσοδα και υψηλές ζημίες προ φόρων, ενώ οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας και του ομίλου κατά την εξεταζόμενη χρήση, υπολείπονταν κατά 949 εκατ. ευρώ και 708 εκατ. ευρώ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, αντίστοιχα». Η E&Y κάνει λόγο για «ουσιώδη αβεβαιότητα, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους» εκπέμποντας ουσιαστικά σήμα κινδύνου για την μελλοντική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ο αντίκτυπος της έκθεσης ελέγχου της E&Y είναι άμεσος στη μετοχή της ΔΕΗ, η οποία σφυροκοπείται στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Λίγα λεπτά πριν τη 13:00, η μετοχή της ΔΕΗ καταγράφει απώλειες 15%, ενώ νωρίτερα έφτασε να υποχωρεί 20%. Χθες, Μεγάλη Τρίτη η μετοχή έκλεισε με πτώση 11,75%. 

Στον αντίποδα των αρνητικών προβλέψεων και εν μέσω της δεύτερης προσπάθειας πώλησης του 40% του λιγνιτικού δυναμικού, το ΔΣ της ΔΕΗ προχώρησε την Τρίτη στην έγκριση της σύμβασης αγοραπωλησίας των προς πώληση λιγνιτικών μονάδων (SPA), περιλαμβάνοντας όρους οι οποίοι θα τονώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, στο SPA όπως είχε προαναγγείλει η ΔΕΗ δεν περιλαμβάνεται όρος όπως είναι ο μηχανισμός επιμερισμού ζημιών (risk sharing), την ένταξη του οποίου τελικά δεν αποδέχθηκε ούτε και η Κομισιόν.

Όσον αφορά στα ΑΔΙ, υπάρχει πρόβλεψη η οποία τοποθετεί το ανώτατο όριο τιμών προσφοράς στις 40.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα και αν τα ανώτατα όρια είναι μικρότερα τότε θα γίνει μια έκπτωση του τιμήματος κατά το ποσόν που υπολείπεται. Παράλληλα,  αν εντός εννέα μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν εγκριθεί από την Κομισιόν ο Μηχανισμός, τότε προβλέπεται η επιστροφή ποσού ίσου με το 30% του τιμήματος. 

Σημειώνεται ότι κατά τη δεύτερη αυτή προσπάθεια πώλησης των μονάδων φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπέβαλαν τα ακόλουθα έξι ενδιαφερόμενα μέρη:

1. BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (CONSORTIUM)

2. CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL Co LTD

3. SEV.EN ENERGY AG – INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED (CONSORTIUM)

4. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

5. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η επιχείρηση προσδοκά να έχει ανακηρύξει προτιμητέο επενδυτή μέχρι τις 6 ή 8 Μαΐου και κατόπιν το SPA θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή.

Πηγή: Insider.gr