Η σύνταξη είναι διαθέσιμη από σήμερα για όσους χρησιμοποιούν ΑΤΜ, ενώ από τη Δευτέρα θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από τα γκισέ των τραπεζών.

Υπενθυμίζεται πως το μεικτό ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση τη μηνιαία κύρια σύνταξη ως εξής:

  1. Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%.
  2. Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%.
  3. Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%.
  4. Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%.

Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το άθροισμά τους.

Πηγή: insider.gr