Σύμφωνα με τα στοιχεία για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε ετήσια βάση σημείωσε άνοδο μόλις 1,3%, έναντι ανάπτυξης 2,6% στο πρώτο τρίμηνο του 2018.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι αυτή η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση απογοήτευσε. Εκρηκτική ήταν η άνοδος των εισαγωγών που αντιστάθμισε τα οφέλη από την αύξηση των εξαγωγών.

Ειδικότερα, κατά τη σύγκριση πρώτου τριμήνου 2019 με πρώτο τρίμηνο 2018:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 0,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε 0,4% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 0,3%).
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 10,4%.
  • Αύξηση 7,6% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 10,5% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,8%).
  • Μείωση 2,8% σε σχέση παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 6,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 13%).

Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2018, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2%.

Ειδικότερα:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,1% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,3% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 1,7%).
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν 28,1 %.
  • Αύξηση 1,4% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 5,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,9%).
  • Μείωση 2,7% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 4,6%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 7,3%).

Πηγή: insider.gr