Στην έκθεση σημειώνεται πως στις 15 Μαΐου 2019 και μετά την υποβολή του Προγράμματος Σταθερότητας, οι ελληνικές αρχές υιοθέτησαν δέσμη μόνιμων δημοσιονομικών μέτρων, τα οποία τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκτιμούν πως θα έχουν δημοσιονομικό κόστος άνω του 1% του ΑΕΠ τόσο το 2019 όσο και μετά.

Σε πίνακα πως εμπεριέχεται στην έκθεση υπάρχει η αναφορά ότι οι προεκλογικές παροχές που ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα το Μάιο θα κοστίσουν μεταξύ 1,1% και 1,4% του ΑΕΠ το 2019 και μεταξύ 1,2% και 1,5% του ΑΕΠ το 2020.

Όπως τονίζεται, τα μέτρα περιλαμβάνουν νέα συστήματα δόσεων για τα χρέη προς εφορία και ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τους δήμους, μειώσεις σε επιλεγμένους συντελεστές ΦΠΑ, εισαγωγή 13ης σύνταξης και αναστροφή προηγούμενων μεταρρυθμίσεων στις συντάξεις. Στο σημείο αυτό αποσαφηνίζεται πως οι εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για το δημοσιονομικό κόστος αυτών των μέτρων ποικίλλουν ανάλογα με τον αντίκτυπο που θα έχουν οι ρυθμίσεις οφειλών και είναι υψηλότερες από εκείνες των ελληνικών αρχών.

«Δεδομένου ότι οι Εαρινές Προβλέψεις της Επιτροπής για το 2019 ανέμεναν ένα πρωτογενές ισοζύγιο κοντά στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2021, η υιοθέτηση παροχών με τέτοιο δημοσιονομικό αντίκτυπο θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του συμφωνηθέντος στόχου πρωτογενών πλεονασμάτων», υπογραμμίζεται εμφατικά στην έκθεση. Επιπλέον, τονίζεται πως οι πρόσφατες παροχές εγείρουν επίσης ανησυχίες σχετικά με την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου (ΜΔΣ) για πλεόνασμα 0,25% του ΑΕΠ σε διαρθρωτικούς όρους το 2020.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται πως η διαφορά στις προβλέψεις θεσμών – Ελλάδος προκύπτει πρόσθετα από το ευνοϊκότερο μακροοικονομικό σενάριο των ελληνικών αρχών και από τη διαφορετική προσέγγισή τους στην κατανομή του προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων μεταξύ οντοτήτων εκτός και εντός της γενικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την έκθεση, μια νέα αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις απαιτήσεις του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2019.

Πηγή: insider.gr