Παράλληλα, ο κ. Στουρνάρας έκανε λόγο για μια σειρά από προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές τράπεζες, χτυπώντας καμπανάκι για την κερδοφορία τους και εστιάζοντας στο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Η οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται το α’ τρίμηνο του 2019, αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό, αναφέρει η έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς το ΑΕΠ, εποχικά διορθωμένο και σε σταθερές τιμές, αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.  Η ΤτΕ αναμένει πως η ανάπτυξη φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,9%. 

Η έκθεση του διοικητή Γιάννη Στουρνάρα προειδοποιεί ότι  το πρωτογενές πλεόνασμα θα παραμείνει κάτω του στόχου το 2019, καθώς θα διαμορφωθεί στο 2,9% έναντι 3,5% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, θετικά στην ανάπτυξη του ΑΕΠ συνέβαλαν οι εξαγωγές υπηρεσιών, οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση. Αρνητική συμβολή είχαν οι εισαγωγές, οι εξαγωγές αγαθών και η δημόσια κατανάλωση. Σύμφωνα με τους διαθέσιμους δείκτες προσδοκιών και βραχυχρόνιας οικονομικής δραστηριότητας, η πορεία της ανάκαμψης συνεχίζεται και το β’ τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, η εξαγωγική δραστηριότητα αναμένεται να επηρεαστεί από την άνοδο της αβεβαιότητας και την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, ως αποτέλεσμα του εντεινόμενου εμπορικού προστατευτισμού.

Ακόμη, η ΤτΕ,  αναφέρει ότι εγκυμονούν κίνδυνοι για την οικονομία από την «οπισθοδρόμηση των μεταρρυθμίσεων ή η ακύρωσή τους, τις δικαστικές αποφάσεις με δημοσιονομικές επιπτώσεις, καθώς και την πρόσφατη επεκτατική δέσμη δημοσιονομικών μέτρων». 

Στη διάρκεια του 2018 καταγράφηκε μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού. Η αύξηση του κατώτατου μισθού και οι μειώσεις στην έμμεση φορολογία ασκούν επιδράσεις προς αντίθετες κατευθύνσεις, οι οποίες αναμένεται να αλληλοαναιρεθούν έως ένα βαθμό, με αποτέλεσμα ο μέσος ρυθμός πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ το 2019 να διαμορφωθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2018.

Πηγή: insider.gr