Όπως επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, οι αναλυτές του οίκου, η αυτοδυναμία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα βελτιώσει τις συνθήκες πολιτικής σταθερότητας στη χώρα.

Το οικονομικό πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης περιλαμβάνει φιλικές προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις, ωστόσο η εξισορρόπηση της δημοσιονομικής πολιτικής που θα εφαρμοστεί συνιστά μια πρόκληση. Η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, καθώς και δεσμεύσεις για περιορισμό της γραφειοκρατίας. Πρόκειται για μέτρα που στοχεύουν στην τόνωση των επενδύσεων, τα οποία μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Συνεχίζοντας ο οίκος Fitch, αναφέρει πως οι ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας – με πλεόνασμα στο 4,4% του ΑΕΠ το 2018 – έχουν δημιουργήσει έναν σημαντικό δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπει κάποια δημοσιονομική χαλάρωση, ενώ οι προτεινόμενες μειώσεις φόρων θα τονώσουν την ανάπτυξη.

«Η νέα κυβέρνηση κληρονομεί, όμως, μια μεγάλη πρόκληση: Να κατορθώσει να αλλάξει το μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Εάν δεν διευρυνθεί η φορολογική βάση στην Ελλάδα, θα είναι πιο δύσκολη η εξισορρόπηση της δημοσιονομικής πολιτικής, ιδίως σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα», καταλήγει o οίκος Fitch. Να σημειωθεί ότι η Fitch αξιολογεί με ΒΒ- και σταθερό outlook την Ελλάδα.