Από τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής προκύπτει πως μέσα σε ένα χρόνο οι οφειλέτες του Δημοσίου με χρέη άνω του ενός εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 196 άτομα. Συνολικά χρωστούν 1,96 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, από τα 3.750.000 των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές, 2.036.000 χρωστούν κάτω από 500 ευρώ. Και από αυτούς, περίπου 367.000 χρωστούν... κάτω από ένα ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 2 εκατ. οφειλέτες χρωστούν κάτω από 500 ευρώ και 1,4 εκατομμύρια που χρωστούν από 500 έως 10.000 ευρώ. Με λίγα λόγια περίπου το 90% των οφειλετών έχουν αθροιστικά χρέη προς την Εφορία κάτω των 4 δισ. ευρώ όταν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την εφορία (χωρίς τις προσαυξήσεις) φτάνει στα 104 δισ. ευρώ.

Μεγάλα ποσά χρωστούν 8.080 φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου Aυτοί – οι οποίοι ειδικά αν είναι νομικά πρόσωπα δεν μπορούν καν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων – χρωστούν συνολικά τα 84 δισ. ευρώ από τα 104 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αρκεί δε να σημειωθεί ότι από το β’ τρίμηνο του 2018 στο β’ τρίμηνο του 2019, οι οφειλέτες με χρέη άνω του ενός εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 196 άτομα. Ωστόσο, αυτά τα 196 άτομα «φέσωσαν» το δημόσιο με 1,9 δισ. ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρυσι. Συμπέρασμα: τη ζημιά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη της εφορίας δεν την κάνουν οι πολλοί. Την κάνουν οι πολύ λίγοι οι οποίοι δημιουργούν ανεξέλεγκτα καινούργια χρέη.

Στον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 παρατηρείται αύξηση κατά 22.779 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 3.750.195 οφειλέτες.

Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών προέρχεται κυρίως από τους οφειλέτες με χρέη μικρότερα από 500 ευρώ (24.051 πρόσωπα), ενώ επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στην κατηγορία αυτή πηγάζει από οφειλέτες με χρέη μικρότερα από 1 ευρώ (13.206 νέα πρόσωπα, με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών με χρέη μικρότερα από 1 ευρώ να διαμορφώνεται σε 367.253).

Αντίθετα, μείωση παρατηρείται στον αριθμό εκείνων που οφείλουν μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η αύξηση του αριθμού των οφειλετών με χαμηλό ύψος οφειλής (μικρότερο των 500 ευρώ) δεν συνοδεύεται από αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν τη κατηγορία.

Αντίθετα, το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που προέρχεται από τους εν λόγω οφειλέτες μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 3,6 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 1.874,9 εκατ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε μικρή αύξηση κατά 196 πρόσωπα.