Αλλαγές για μισθωτούς και συνταξιούχους ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην 84η ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2020 θα συμπεριληφθούν φορολογικά μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, την τόνωση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, αλλά και παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικογένειας απέναντι στον δημογραφικό κίνδυνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», στα φορολογικά μέτρα προβλέπεται η διατήρηση του βασικού αφορολόγητου ορίου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο επίπεδο των 8.636 ευρώ, καθώς και η μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους από το 22% στο 9%. Η μείωση θα ισχύει μόνο για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ.

Το μέτρο θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από την 1η-1-2020 και μετά. Επομένως, θα προκαλέσει μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου επί των μισθών και των συντάξεων που θα καταβάλλονται από το επόμενο έτος. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, τα οφέλη από την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα γίνουν αντιληπτά το 2021 κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν για το 2020.

Στα βασικά σημεία των εξαγγελιών συγκαταλέγονται και τα εξής:

  • Προσαύξηση του βασικού αφορολόγητου ορίου των 8.636 ευρώ κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που βαρύνει κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.
  • Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τα νέα αγροτικά σχήματα στο 10%, για τη χρήση του 2020, που θα φορολογηθεί το 2021.
  • Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των εταιριών και των λοιπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από το 28% στο 24% για τη χρήση του 2019.
  • Μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5%, για τη χρήση του 2019.
  • Αναστολή της επιβολής ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών. Η αναστολή θα διαρκέσει 3 χρόνια (2020-2022).
  • Χορήγηση έκπτωσης φόρου εισοδήματος ίσης με το 40% της δαπάνης για εργασίες που αφορούν ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, συντήρηση και αξιοποίηση των υφιστάμενων ακινήτων.
  • Αναστολή του φόρου υπεραξίας, του φόρου δηλαδή επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Η αναστολή θα διαρκέσει τρία χρόνια (2020-2022) και ο φόρος θα επανεξεταστεί από μηδενική βάση το 2023.