Το επίσημο αίτημα υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, οδηγώντας την απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου στο 1,54%, από 1,605% που ήταν νωρίτερα, καθώς στην αγορά εκδηλώθηκε έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας απέστειλε στον ESM και τον EFSF επιστολή, με την οποία ζητείται η πρόωρη αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ ύψους 2,9 δισ. ευρώ, που ωριμάζουν το 2020 και το 2021.

Αφού η Ελλάδα λάβει τις εγκρίσεις της Eυρωζώνης, μέσα στο επόμενο δίμηνο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα δρομολογήσει την άσκηση διαχείρισης παθητικού (liability management exercise) που σχετίζεται με την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του ΔΝΤ.

Ουσιαστικά ο ΟΔΔΗΧ θα αποπληρώσει δάνεια του ΔΝΤ που ωριμάζουν το 2020 και το 2021 συνολικού ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομεί ετησίως 75 εκατ. ευρώ, ήτοι το ποσό που αντιστοιχεί στους τόκους των εν λόγω δανείων που φέρουν επιτόκιο κοντά στο 5,1%.

Συγκεκριμένα θα αποπληρωθούν δάνεια του ΔΝΤ που ωριμάζουν το 2020 συνολικού ύψους 2,12 δισ. ευρώ και δάνεια που ωριμάζουν το 2021 συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ (σ.σ. το 2021 ωριμάζουν δάνεια του ΔΝΤ συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ).

Μετά την εν λόγω άσκηση διαχείρισης παθητικού, τα δάνεια που θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει το Δημόσιο μέσα στο 2020 θα είναι της τάξεως των 7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ήτοι όσα περίπου ήταν και εφέτος.

Με το κόστος δανεισμού του Δημοσίου να μειώνεται διαρκώς και το spread να έχει επιστρέψει σε προ κρίσης επίπεδα οι μειωμένες δαπάνες για εξυπηρέτηση του ελληνικού δημοσίου χρέους οδηγούν σε μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο.

Στις προθέσεις του ΟΔΔΗΧ είναι οι ασκήσεις διαχείρισης παθητικού να επεκταθούν και σε άλλα ακριβά δάνεια του Δημοσίου που ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό ενδεχομένως να επιταχυνθεί όταν η ΕΚΤ ενεργοποιήσει το νέο γύρο Ποσοτικής Χαλάρωσης.

Σύμφωνα με δήλωση του κ. Σταϊκούρα, η αποπληρωμή των ακριβών δανείων του ΔΝΤ είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα και την οικονομία της γιατί:

  1. Ενισχύει την αξιοπιστία και την αυτοπεποίθηση της χώρας.
  2. Διασφαλίζει άμεσα κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι προεξοφλούνται δάνεια υψηλού κόστους, ετήσιου επιτοκίου 4,91%, όταν τόσο το τρέχον κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου για 10-ετή διάρκεια όσο και το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους διαμορφώνονται κοντά στο 1,6%.
  3. Βελτιώνονται οι δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, ενώ επιτυγχάνεται και σχετική αντιστάθμιση των κινδύνων αγοράς που οφείλονται στα ειδικά χαρακτηριστικά των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διασφαλίζοντας έτσι την αναγκαία προβλεψιμότητα για τις μελλοντικές δαπάνες.
  4. Αναμένονται έμμεσες θετικές επιδράσεις και στην πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Πηγή: insider.gr