Η διαδικασία έγκρισης για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών είναι πλέον αυτοματοποιημένη και θα γίνεται μέσω αίτησης στα καταστήματα της ΔΕΗ. Οι καταναλωτές που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους πρέπει να επισκεφτούν κατάστημα της ΔΕΗ και να προσκομίσουν τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος, την ταυτότητα και το ΑΦΜ τους.

Επίσης από την Τρίτη 8 Οκτωβρίου όσοι επιθυμούν να κάνουν ρύθμιση θα μπορούν να υποβάλλουν και τηλεφωνικά τις αιτήσεις τους καλώντας στο 11770.

Στη νέα ρύθμιση για τις οφειλές προς τη ΔΕΗ προβλέπονται χαμηλότερες προκαταβολές της τάξεως του 20% με 30%, ενώ μέχρι σήμερα προβλεπόταν προκαταβολή 40% με 50%.

Αναλυτικά, το ύψος της προκαταβολής εξαρτάται από τις δόσεις που θα επιλέξει ο καταναλωτής για να εξοφλήσει το χρέος του.

Για καταναλωτές με χρέος έως 500 ευρώ η ρύθμιση γίνεται σε πέντε δόσεις και η προκαταβολή ανέρχεται στο 10% του ποσού.

Για καταναλωτές με χρέος 500 έως 1.000 ευρώ η ρύθμιση γίνεται σε οκτώ δόσεις και η προκαταβολή ανέρχεται στο 10% του ποσού.

Για καταναλωτές με χρέος 1.000 έως 2.000 ευρώ η ρύθμιση γίνεται σε 12 δόσεις και η προκαταβολή ανέρχεται στο 15% του ποσού.

Για καταναλωτές με χρέος από 2.000 έως 3.000 ευρώ η ρύθμιση γίνεται σε 18 δόσεις και η προκαταβολή ανέρχεται στο 20% του ποσού.

Για καταναλωτές με χρέος άνω των 3.000 ευρώ δίνονται δύο εναλλακτικές: Ρύθμιση χρέους με 18 δόσεις και προκαταβολή του 20% του ποσού και ρύθμιση χρέους σε 24 δόσεις και προκαταβολή το 30% του ποσού.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

  • Καταναλωτής με οφειλή 500 ευρώ θα δώσει προκαταβολή 50 ευρώ και 90 ευρώ ανά δόση.
  • Καταναλωτής με οφειλή 1.000 ευρώ θα δώσει προκαταβολή 100 ευρώ και θα πληρώσει 113 ευρώ ανά δόση.
  • Καταναλωτής με οφειλή 2.000 ευρώ θα δώσει προκαταβολή 300 ευρώ και θα πληρώσει 142 ευρώ ανά δόση.
  • Καταναλωτής με οφειλή 3.000 ευρώ θα δώσει προκαταβολή 600 ευρώ και θα πληρώσει 133 ευρώ ανά δόση.
  • Καταναλωτής με οφειλή 5.000 ευρώ: Μπορεί να δώσει προκαταβολή 1.500 ευρώ και να πληρώνει 146 ευρώ ανά δόση ή να δώσει προκαταβολή 1.000 ευρώ και 222 ευρώ ανά δόση.

Βασική προϋπόθεση για να μείνει ο καταναλωτής στη ρύθμιση οφειλών είναι να πληρώνει εμπρόθεσμα τις δόσεις και τους νέους λογαριασμούς.

Κοινωνικό Τιμολόγιο

Όσοι πελάτες της ΔΕΗ έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Τιμολόγιο και όσοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, θα μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους, όπως και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας.

Όσοι πελάτες δεν έχουν πλέον σύμβαση με τη ΔΕΗ, αλλά έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος, θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα για εξατομικευμένη ρύθμιση, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και τις οικονομικές τους δυνατότητες.

«Η ΔΕΗ με τη νέα απλή, ενιαία και αυτοματοποιημένη πάγια ρύθμιση, που ανακοίνωσε σήμερα, δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια πελάτες της να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και να κάνουν μία νέα αρχή. Η κίνηση αυτή στοχεύει στον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που αγγίζουν σήμερα τα 2,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα με την ανακούφιση των πελατών μας, που αντιμετωπίζουν πραγματική δυσκολία να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τη ΔΕΗ, θέτουμε ως πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δοθεί ρητή εντολή στον ΔΕΔΔΗΕ για εντατικοποίηση των αποκοπών σε πελάτες, που έχει διαπιστωθεί ότι συστηματικά αποφεύγουν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, συσσωρεύοντας μεγάλες οφειλές. Η ΔΕΗ παραμένει ευαισθητοποιημένη σε περιπτώσεις κοινωνικά αδύναμων οφειλετών και θα εξαντλεί κάθε δυνατότητα στήριξής τους στο πλαίσιο του Νόμου», δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης.