Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση της 1/10/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ αποφασίστηκε η κατάρτιση  «Ειδικού Προγράμματος διατήρησης 4.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς σε τουριστικές επιχειρήσεις, που επλήγησαν από την πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook Group»

Κατόπιν αυτού το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα υποβληθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για έκδοση σχετικής ΚΥΑ.