Συγκεκριμένα, από το 1,2 δισ. ευρώ που έχει προγραμματιστεί να δοθούν σε παροχές, μόλις τα 281 εκατ. ευρώ προορίζονται για μειώσεις φόρων σε μισθωτούς και συνταξιούχους, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή.

Μάλιστα, από τα 281 εκατ. ευρώ, πάνω από 150 εκατ. θα δοθούν σε όσους εμφανίζουν ατομικό εισόδημα έως 1.000 ευρώ το μήνα. Οι υπόλοιποι θα «μοιραστούν» περίπου 100 εκατ. ευρώ σε ελαφρύνσεις, δηλαδή, υπολογίζεται πως θα έχουν έκπτωση φόρου 1,5% με 2%.

Η τελική κατανομή του ποσού των 281 εκατ. ευρώ θα προκύψει μετά την ψήφιση της νέας φορολογικής κλίμακας.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στο σχέδιο της νέας φορολογικής κλίμακας, όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή:

  • Δεν προκύπτει καμία μεταβολή φόρου για όσους έχουν ατομικό εισόδημα έως και 8.000 ευρώ (στο σύνολο των 8,9 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων, ατομικό εισόδημα έως 8.000 ευρώ δηλώνουν τα 5,3 εκατομμύρια δηλαδή οι 6 στους 10).
  • Το μεγαλύτερο όφελος θα δουν φορολογούμενοι με ατομικό εισόδημα από μισθό ή σύνταξη της τάξεως των 10.000-15.000 ευρώ το χρόνο. (Περίπου 1,2 εκατ. φορολογουμένοι θα δουν διαφορά στο εκκαθαριστικό τους της τάξεως 117 έως 177 ευρώ το χρόνο).
  • Στα «μεσαία» εισοδήματα (από 16.000-17.000 έως και 50.000 ευρώ) προκύπτει ελάφρυνση της τάξεως των 17-37 ευρώ σε ετήσια βάση. (Μισθωτός με ετήσιες αποδοχές 26.000 ευρώ, πληρώνει σήμερα φόρο 4.776 ευρώ μαζί με την εισφορά αλληλεγγύης. Το ποσό αυτό θα μειωθεί τώρα στις 4.759 ευρώ. Εισοδήματα από 16.000-17.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ εμφανίζουν στην Ελλάδα περίπου 1,34 εκατ. φορολογούμενοι, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Ενώ λοιπόν αντιστοιχούν στο μόλις 15% του συνολικού αριθμού των φορολογουμένων, πληρώνουν συνολικά 4,4 δισ. ευρώ σε φόρους, δηλαδή το 53% του συνολικού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων)
  • Αν υλοποιηθεί η πρόθεση του οικονομικού επιτελείου να μειώσει τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή κατά μία ποσοστιαία μονάδα (από το 45% που είναι στο 44% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ), οι έχοντες το μεγαλύτερο εισόδημα θα δουν διαφορά στο εκκαθαριστικό τους. 54.000 φορολογούμενοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα άνω των 50-55.000 ευρώ. Η ελάφρυνση ανά φορολογούμενο θα κυμαίνεται από 100 έως 1.000 ευρώ για τους έχοντες ατομικό εισόδημα από 55.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ θα είναι ακόμη μεγαλύτερη για όσους δηλώνουν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ.

Φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, υποβάλλουν συνολικά 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι, οι οποίοι και εμφανίζουν αθροιστικό εισόδημα της τάξεως των 73 δισ. ευρώ. Το 83% των συνολικών εισοδημάτων προέρχεται πλέον από μισθούς και συντάξεις, καθώς τα δηλωθέντα εισοδήματα είτε από μερίσματα είτε από επαγγελματική δραστηριότητα περιορίστηκαν δραματικά τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της υπερφορολόγησης.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο φορτώνονται και τα φορολογικά βάρη. Το σύνολο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ανέρχεται στα 8,3 δισ. ευρώ. Από αυτά:

  1. Το 1,9 δισ. ευρώ (περίπου το 23% των συνολικών εισοδημάτων) το πληρώνουν οι συνταξιούχοι που είναι περίπου 2,25 εκατομμύρια άτομα. Αθροιστικά, δηλώνουν εισοδήματα της τάξεως των 25,2 δισ. ευρώ
  2. Τα 3,7 δισ. ευρώ (πάνω από το 43% των συνολικών εισοδημάτων) τα πληρώνουν οι περίπου 2,2 εκατομμύρια μισθωτοί, οι οποίοι αθροιστικά εμφανίζουν πλέον εισοδήματα άνω των 31 δισ. ευρώ.