Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η 16η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αθροιστικά από 1 Ιουλίου 2019 μέχρι 20 Οκτωβρίου 2019:

  • Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 41.217 χρήστες
  • Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 27.810 χρήστες
  • Έχουν υποβληθεί 167 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες
  • Έχουν δοθεί 21 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες
  • Έχουν ήδη αποδεχθεί 8 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.