Συγκεκριμένα σε 4.194 ελέγχους διαπιστώθηκαν 1.001 παραβάσεις δηλαδή η παραβατικότητα ανήλθε στο 25%.

Σε έλεγχο, που διενέργησαν υπάλληλοι του Α΄ Τελωνειου Θεσσαλινίκης για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προσωρινής εισαγωγής οχημάτων με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα σε υπαίθρια επιχείρηση, που έχει ως αντικείμενο εργασιών, Εμπορία - Πάρκινγκ - Σέρβις - Επισκευές, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντοπίσθηκαν σταθμευμένα 27 αυτοκίνητα, που έφεραν ξένες πινακίδες.

Τα αυτοκίνητα δεσμεύθηκαν και από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκαν σε 17 περιπτώσεις, παράβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (δ. 247/88, Ν. 2960/01), ενώ εκκρεμεί ο έλεγχος για επτά οχήματα. Για τα οχήματα, που διαπιστώθηκε παράβαση, συντάχθηκε Έκθεση Ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε στο Δικαστικό Τμήμα του Τελωνείου για τον καταλογισμό και την είσπαρξη των προβλεπόμενων προστίμων.