Στη λίστα των 100 ευρωπαϊκών προϊόντων περιλαμβάνονται εμβληματικά ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα, το ούζο, η μαστίχα Χίου και η ελιά Καλαμάτας. 

Η συμφωνία προβλέπει ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να επισημανθούν και να πωληθούν στην Κίνα μόνον εφόσον έχουν παραχθεί στις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. η φέτα στην Ελλάδα) με αντάλλαγμα την προστασία 100 κινεζικών προϊόντων στις αγορές της ΕΕ.

Βάσει της συμφωνίας, τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει σταδιακή απόσυρση όλων των προϊόντων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά της Κίνας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω ονόματα.