Συνολικά, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, από 1/7/2019 μέχρι 13/12/2019:

  • Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 55.545 χρήστες.
  • Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 37.018 χρήστες.
  • Έχουν υποβληθεί 1.120 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
  • Έχουν δοθεί 274 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.
  • Έχουν ήδη αποδεχθεί 64 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.
  • Έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 31 πολίτες.