Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄‪212/24-12-19‬), με την οποία το υπουργείο Οικονομικών παρατείνει κατά 4 μήνες, το υφιστάμενο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων και ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή μέχρι και 30 Απρίλιου 2020‬.  

Τα στατιστικά στοιχεία της ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που αφορούν στις πρώτες 125 εβδομάδες λειτουργίας (03/08/2017 - 27/12/2019), τις 98 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών (5/2/2018 - 27/12/2019) και τις 78 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών αγροτών (27/6/2018 - 27/12/2019), έχουν συνοπτικά ως εξής: 

Επιχειρήσεις

 • 41.952 εκκίνησαν τη διαδικασία
 • 10.276 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα 
 • 3.218 αιτήσεις υποβλήθηκαν εν συνόλω: 

 - 855 σε διμερή διαπραγμάτευση και

- 2.363 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές

 • 1.715 βεβαίωση πληρότητας και 583 έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές
 • 433 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • 19.119 εκίνησαν τη διαδικασία
 • 11.567 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
 • 3.355 αιτήσεις υποβλήθηκαν
 • 799 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ
 • 1.070 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ   

Αγρότες

 • 1.586 εκίνησαν τη διαδικασία
 • 1.134 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
 • 381 αιτήσεις υποβλήθηκαν
 • 157 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ
 • 144 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ  
 • 1 αίτηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς  προς ΥΕΕ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα