Η στρατηγική του ΟΔΔΗΧ για το 2020 εστιάζει στην διαρκή παρουσία της χώρας στις αγορές σε συνδυασμό με τη μείωση του συνολικού χρέους, αλλά και τη διατήρηση των υφιστάμενων διαθεσίμων. Στη βάση αυτή μέσα στο 2020 θα αντληθούν έως και 8 δισ. ευρώ.

Το πρώτο βήμα θα γίνει μέσα στον μήνα. Ο ΟΔΔΗΧ πιθανότατα θα επιχειρήσει μια νέα έκδοση δεκαετούς ή 15ετούς ομολόγου. Σήμερα η απόδοση του 15ετούς τίτλου είναι στο 1,8% και του δεκαετούς στο 1,3%.

Το επιτόκιο της νέας έκδοσης έχει σημασία για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Η ελληνική κυβέρνηση δρομολογεί τις εξελίξεις για μία ακόμα πρόωρη αποπληρωμή έως 2,6 δισ. ευρώ δανείων του ΔΝΤ, κάτι που θα γίνει λίγο πριν ή λίγο μετά από το κλείσιμο του γραφείου του Ταμείου στην Αθήνα.

Ο ESM έχει υποστηρίξει ότι η νέα πρόωρη αποπληρωμή προς το ΔΝΤ πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε το μέσο κόστος του νέου δανεισμού να είναι χαμηλότερο από το κόστος του δανείου που θα αποσύρει η Ελλάδα και το οποίο ανέρχεται κοντά στο 1,9%. 

Αυτό σημαίνει πως η έκδοση 15ετούς τίτλου θα γίνει μόνον υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδος θα αποκλιμακωθεί σημαντικά μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Πηγή: insider.gr