Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Realnews, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο θα περιλαμβάνεται διάταξη που θα προβλέπει την κατάργηση της επιβολής εισφοράς από ελεύθερο επάγγελμα με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Realnews, για να απαλλαγούν οι ασφαλισµένοι από τις διπλές εισφορές είναι να καταβάλλουν στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ τον µήνα, ίσες µε µεικτό µισθό άνω των 780 ευρώ από τη µισθωτή τους απασχόληση.

Πρόκειται για την ελάχιστη εισφορά που θα καταβάλλουν από την 1η Ιανουαρίου του 2020 1,4 εκατομμύρια µη µισθωτοί όσον αφορά την κύρια σύνταξή τους και την υγεία τους.

Την ίδια στιγµή, για όσους ελεύθερους επαγγελµατίες έχουν δύο ή τρεις δραστηριότητες, αλλά δεν απασχολούνται ως µισθωτοί, εξετάζεται να έχουν µία εισφορά, κατ’ ελάχιστον 210 ευρώ τον µήνα, η οποία, µαζί µε τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας, θα οριστικοποιείται στα 220 ευρώ.

Διπλό όφελος

Με αυτόν τον τρόπο καταργείται πλήρως η υποχρέωση ασφάλισης για το µπλοκάκι στην περίπτωση που ο εργαζόµενος είναι ταυτόχρονα και µισθωτός. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολύ µεγάλο όφελος τόσο για τους εργαζοµένους όσο και για τους εργοδότες.

Με την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου επιβλήθηκε ασφαλιστική εισφορά 20% για το σύνολο των εισοδηµάτων που είχε κάποιος από ελεύθερο επάγγελµα, ακόµη κι αν ήταν ήδη µισθωτός. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχε σταθερή πολυετής σχέση εργασίας µε δελτίο παροχής υπηρεσιών σε έως δύο εργοδότες, ο δεύτερος εργοδότης υποχρεούνταν να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ίσες µε το 13,33% του εισοδήµατος και ο εργαζόµενος το 6,67% και να εγγραφεί στην ειδική πλατφόρµα που έχει δηµιουργηθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με την ψήφιση του νοµοσχεδίου, αυτό θα πάψει να ισχύει, ενισχύοντας το διαθέσιµο εισόδηµα χιλιάδων εργαζοµένων και επιχειρήσεων.

Πρόκειται για µια σηµαντική οικονοµική ανάσα, καθώς, από εισόδηµα 1.000 ευρώ µε µπλοκάκι, τα 200 ευρώ πήγαιναν σε ασφαλιστικές εισφορές, πέρα από τον φόρο του 24%.

Τέλος, σύμφωνα με την εφημερίδα, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δύο ή τρεις δραστηριότητες αλλά δεν απασχολούνται ως μισθωτοί, εξετάζεται να έχουν μία εισφορά κατ’ ελάχιστον 210 ευρώ το μήνα, η οποία μαζί με τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας θα οριστικοποιείται στα 220 ευρώ.