Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 7η Φεβρουαρίου 2020, στις 18:00.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Με το νέο σχέδιο νόμου αλλάζει ριζικά το σύστημα των εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης για 1,44 εκατ. μη μισθωτούς και εγκαινιάζεται νέα εφάπαξ παροχή που θα δίνεται κάθε Δεκέμβριο στους συνταξιούχους που την δικαιούνται, αντικαθιστώντας την 13η σύνταξη.

Στα 104 άρθρα του νομοσχεδίου, προβλέπονται μεταξύ άλλων:

- Η αύξηση των κύριων συντάξεων όσων έχουν ασφάλιση πάνω από 30 χρόνια και μάλιστα αναδρομικά, από την 1η Οκτωβρίου του 2019.

Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που αναμένεται να οδηγήσουν σε αυξήσεις των κύριων συντάξεων, έως τα 30 έτη παραμένουν ως έχουν. Από τα 30,01 και έως τα 33 έτη διαμορφώνονται στο 1,98% (έναντι 1,42% που προβλέπει ο ν. Κατρούγκαλου). Από 33,01 έως 36 έτη αυξάνονται στο 2,50% (έναντι 1,59%), από 36,01 έως 40 έτη πάνε στο 2,55% (έναντι 1,80%), ενώ από 40,01 έτη και πάνω προσαυξάνονται κατά 0,5% ανά έτος.

Για τις παλαιές συντάξεις, που θα επανυπολογιστούν εκ νέου με βάση τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης από τα 30,01 έτη και πάνω, το σχέδιο ορίζει ότι οι αυξήσεις θα δοθούν σε δόσεις, έως το 2023.

- Η αύξηση των επικουρικών συντάξεων που είχαν περικοπεί με τον νόμο Κατρούγκαλου, στα επίπεδα που ήταν στις 31/12/2014.

Οι αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις μαζί με τα αναδρομικά 6 μηνών (από 1.10.2019 ) εκτιμάται ότι θα καταβληθούν το Πάσχα.

- Η νέα κλίμακα εισφορών για τους μη μισθωτούς. Η πρώτη και ελάχιστη κατηγορία είναι στα 220 ευρώ τον μήνα για τους επαγγελματίες και στα 121 για τους αγρότες.

Υπάρχει και μια ειδική κατηγορία για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους για τα πρώτα 5 έτη από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος, στα 126 ευρώ (κύρια ασφάλιση και υγεία).

Το σχέδιο ορίζει ότι εντός δύο μηνών από την ψήφιση του νόμου, θα πρέπει οι μη μισθωτοί να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν για το 2020.

Όσοι δεν επιλέξουν με αίτησή τους την ένταξή τους σε κάποια κατηγορία, θα ενταχθούν υποχρεωτικά στην πρώτη και κατώτατη.

- Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών, από 1ης Ιουνίου 2020. Ορίζεται πως στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 μονάδες ως ακολούθως:

Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 ποσοστιαίες μονάδες και κατανέμεται 2,69 ποσοστιαίες μονάδες στον εργοδότη και 1,56 μονάδες στον εργαζόμενο.

Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) .

- Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ οι οποίοι ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες, μισθωτού ή αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία παύουν να πληρώνουν διπλές εισφορές.

- Έρχεται από την 1η Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ, με την συγχώνευση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).