Ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασε σήμερα σε δημοσιογράφους την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο 2020.

Από τα στοιχεία προκύπτει πως το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 498 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2020, έναντι στόχου 1,269 δισ. ευρώ. Η υστέρηση αυτή αποδίδεται στο ότι τα καθαρά έσοδα ήταν μειωμένα κατά 743 εκατ. ευρώ έναντι των αρχικά εκτιμώμενων και οι δαπάνες αυξημένες κατά 232 εκατ. ευρώ έναντι των στόχων.

Τα καθαρά έσοδα του Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,915 δισ. ευρώ και υστέρησαν κατά 644 εκατ. ευρώ λόγω των μικρότερων εσόδων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πρέπει να σημειωθεί πως τα φορολογικά έσοδα πήγαν καλά τον Ιανουάριο, καθώς οι εισπράξεις υπερέβησαν οριακά τον στόχο και διαμορφώθηκαν σε 4,055 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,681 δισ. ευρώ και επιβαρύνθηκαν πρόσθετα κατά 232 εκατ. ευρώ από αυξημένες δαπάνες τόκων, καθώς το υπουργείο Οικονομικών κατέβαλε τον Ιανουάριο τους τόκους για το ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας. Παράλληλα, υπέρβαση κατά 98 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι επιστροφές φόρων που ανήλθαν σε 348 εκατ. ευρώ.

Πηγή: insider.gr