Η δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων εντύπων στην «Εργάνη» τέθηκε σε λειτουργία τα μεσάνυχτα για όσες επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους βάσει κρατικής απόφασης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμέτωπιση των συνεπειών του κορονοϊού.

Οι επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή που πλήττονται βάσει ΚΑΔ μπορούν να δηλώσουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται και τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή.

Στην πλατφόρμα, θα μπορούν να ενταχθούν οι εργοδότες - επιχειρήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους από την 1η Απριλίου.