Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως την Κυριακή 31 Μαΐου το όριο για τις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες αυξάνεται στα 50 ευρώ.

Μέχρι σήμερα, το όριο για τις ανέπαφες συναλλαγές χωρίς την πληκτρολόγηση PIN ήταν στα 25 ευρώ.

Σύμφωνα με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, το συγκεκριμένο μέτρο είναι προσωρινής εφαρμογής ενώ εκτιμάται πως το 80% των συναλλαγών σε καταστήματα τροφίμων, πρατήρια καυσίμων και φαρμακεία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την πληκτρολόγηση του ΡΙΝ από τον κάτοχο της χρεωστικής, πιστωτικής και προπληρωμένης κάρτας.

Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται σημαντικά η φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ορίου ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς να παραδίδεται η κάρτα πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος που διενεργείται η συναλλαγή.

Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα συνεχίσει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS.

Υπενθυμίζεται επίσης η προσοχή των συναλλασσόμενων στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.