Στο τραπέζι βρίσκεται ένα draft που προβλέπει έναν ενισχυμένο ρόλο του ESM, με δάνεια τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας και με ελάχιστες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τη διατύπωση επί τάπητος: «Στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε. υπάρχει δίκτυο ασφαλείας. Στην Ευρωζώνη, ο ESM είναι εξοπλισμένος με όργανα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με τις ανάγκες, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στη φύση του συμμετρικού σοκ που προκλήθηκε από τον COVID 19. Προτείνουμε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός υποστήριξης για την αντιμετώπιση της κρίσης από την πανδημία, με βάση την υφιστάμενη προληπτική γραμμή στήριξης ECCL και προσαρμοσμένη υπό το πρίσμα αυτής της συγκεκριμένης πρόκλησης, ως σημαντική διασφάλιση για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που πλήττονται από αυτό το εξωτερικό σοκ. Θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης, με τυποποιημένους όρους που θα συμφωνηθούν εκ των προτέρων από το Δ.Σ. του ESM, αντανακλώντας τις τρέχουσες προκλήσεις, με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η μόνη απαίτηση πρόσβασης στην πιστωτική γραμμή είναι ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που ζητούν στήριξη θα δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γραμμή πίστωσης για να στηρίξουν την εγχώρια χρηματοδότηση των άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης λόγω της κρίσης COVID 19. Θα τηρηθούν οι διατάξεις της Συνθήκης του ESM. Η χορηγούμενη χρηματοδότηση θα είναι 2% του ΑΕΠ του εκάστοτε κράτος-μέλους, όπως διαμορφώθηκε ως τα τέλη του 2019. Με εντολή των ηγετών, θα προσπαθήσουμε να διαθέσουμε αυτό το εργαλείο μέσα σε δύο εβδομάδες, τηρώντας τις εθνικές διαδικασίες και τις συνταγματικές απαιτήσεις. Η πιστωτική γραμμή θα είναι διαθέσιμη μέχρι να ολοκληρωθεί η κρίση COVID 19. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα εξακολουθήσουν να δεσμεύονται για την ενίσχυση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών θεμελίων, σύμφωνα με το πλαίσιο οικονομικής και φορολογικής συνεργασίας και επιτήρησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας που εφαρμόζουν τα αρμόδια όργανα της ΕΕ».

Πρακτικά, πρόκειται για μια ενισχυμένη πιστοληπτική γραμμή με ελάχιστους όρους, αλλά και ορισμένο "ταβάνι", το οποίο τις προηγούμενες εβδομάδες αρκετά κράτη-μέλη είχαν απορρίψει ως εντελώς ανεπαρκές.

Ακόμα, στο σχέδιο συμφωνίας προβλέπεται ένα Ταμείο Ανασυγκρότησης, το οποίο θα παρέχει χρηματοδότηση για την επανεκκίνηση των εθνικών οικονομιών. Θα είναι προσωρινό, στοχευμένο και αντίστοιχο με τις εξαιρετικές ανάγκες που προκύπτουν για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Τις επόμενες εβδομάδες, οι ηγέτες της ΕΕ θα καθορίσουν τις "γραμμές" αυτού του ταμείου, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία μετά το τέλος του "κόκκινου συναγερμού".

Τέλος, κατά πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται και μια επιστολή του Μάριο Σεντένο προς τους ηγέτες για το ζήτημα των κορονο-ομολόγων, το οποίο έτσι θα μείνει ζωντανό, σε μια προσπάθεια να υπερκεραστούν οι ενστάσεις που υπάρχουν ακόμα, ιδίως από τις χώρες του Βορρά.

Η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup ξεκίνησε στις 22.30 το βράδυ της Πέμπτης έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές.