Οι δηλώσεις υποβάλλονται ανάλογα με τα τοπικά, τα κλαδικά και το εθνικό lockdown καθώς οι επιχειρήσεις υποβάλλουν μια δήλωση για την περίοδο που είναι κλειστές με κρατική εντολή και δεύτερη δήλωση για την περίοδο που είναι ανοιχτές αλλά πληττόμενες. 

Ειδικά για τον Ιανουάριο που επανεκκινεί το λιανεμπόριο, οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν μια δήλωση για την περίοδο 1-17 Ιανουαρίου, όταν οι επιχειρήσεις τους ήταν κλειστές με κρατική εντολή και μια δεύτερη δήλωση για την περίοδο 18-31 Ιανουαρίου, κατά την οποία είναι ανοιχτές αλλά πληττόμενες βάσει ΚΑΔ. 

Διαβάστε περισσότερα: insider.gr