Πρόκειται για ένα διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο ο κάθε μαθητής μπορεί να στείλει ένα ή και περισσότερα μηνύματα στον εαυτό του στο μέλλον «μεταφέροντας» τις σκέψεις, τα όνειρα, τις φιλοδοξίες ή και τις ανησυχίες του σε μια μεταγενέστερη χρονική στιγμή.

Μέσα από την πλατφόρμα «#εγώστομέλλον», ο κάθε μαθητής θα λάβει το μήνυμα από τον εαυτό του στο χρόνο που θα έχει προεπιλέξει .

Τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς εμπιστεύονται  στα χέρια του μαθητή ένα καινοτόμο εργαλείο που του δίνει τη δυνατότητα  να  δει ποιους στόχους του πέτυχε και σε ποιους πρέπει να επιμείνει με μεγαλύτερη ένταση.

Τα μηνύματα κωδικοποιούνται έτσι ώστε ο μόνος που θα μπορεί να τα διαβάσει να είναι ο ίδιος όταν τα παραλάβει.

Η πλατφόρμα «#εγώστομέλλον»,  σχεδιαστικά ακολουθεί τους χρωματικούς κώδικες των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς.

Το mini site και η επικοινωνία της πλατφόρμας «#εγώστομέλλον», σχεδιάστηκε από το δημιουργικό τμήμα της The Ad Store, ενώ το Digital τμήμα της Ira Media ανέπτυξε το mini site και ανέλαβε τη στρατηγική και την εκτέλεση της επικοινωνίας μέσα από digital καμπάνια, ραδιόφωνο και τηλεόραση.