Όμως, στο ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο των διαφόρων δαπανών, συχνά παραμελούν την εκτύπωση, παρά το γεγονός ότι 103 τοις εκατό των ετήσιων εσόδων μιας εταιρείας αναλώνονται στην παραγωγή εγγράφων. Γιατί;

44% των εταιρειών εκτυπώνουν πολύ περισσότερα ή λίγο περισσότερο από ότι πριν από 12 μήνες.*

Μόλις το 15% των εταιρειών γνωρίζουν το ακριβές κόστος μιας έγχρωμης έντυπης σελίδας.*

* Canon Office Insights 2018 CEE

Ένας λόγος είναι ότι οι δαπάνες είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν καθώς εκτείνονται σε όλο το φάσμα του οργανισμού σε διάφορους προϋπολογισμούς.

Οι οργανισμοί συχνά διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα εκτυπωτικών συσκευών που απέκτησαν από διαφορετικούς προμηθευτές. Αυτές οι συσκευές συσχετίζονται με διάφορα συμβόλαια εξυπηρέτησης και απαιτούν διαφορετικό λογισμικό και αναλώσιμα, με αποτέλεσμα περιττή επιχειρησιακή αναποτελεσματικότητα.

Επιπλέον, οι περισσότερες εταιρείες δεν διαθέτουν πολιτικές που να υπαγορεύουν τις πρακτικές εκτύπωσης για όλον τον οργανισμό, οδηγώντας έτσι σε κατακερματισμένη ευθύνη.

Να γιατί είναι απαραίτητο για τους οργανισμούς να αποκτήσουν τη δυνατότητα, όχι μόνο να αλλάζουν τις αναξιόπιστες συσκευές, αλλά και να εφαρμόζουν πιο παραγωγικές ροές εργασίας ψηφιακών εγγράφων και λύσεις διαχείρισης ασφαλούς εξόδου εγγράφων. Οι Υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης (Managed Print Services - MPS) αποτελούν την καλύτερη λύση για αυτόν τον σκοπό.

Αποκτήστε τον έλεγχο των εκτυπώσεων στο γραφείο με τις Υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης (MPS) της Canon

Η προσέγγιση της Canon στην MPS είναι ολοκληρωμένη, κάτι που σημαίνει ότι όχι μόνο διαχειριζόμαστε τις συσκευές σας και εξασφαλίζουμε ότι λειτουργούν ομαλά και με οικονομικά, αλλά επίσης σας παρέχουμε μια προσαρμοσμένη στρατηγική, βασισμένη στις εκτυπωτικές συνήθειες της εταιρείας σας, για αποδοτική διαχείριση ολόκληρων των κύκλων ζωής των εγγράφων, από τη δημιουργία των εγγράφων, μέχρι και την απόσυρσή τους.

Με την Canon MPS έχετε τη δυνατότητα να:

  • Μειώνετε σημαντικά τις δαπάνες, καθώς αναλύουμε τις εκτυπωτικές συνήθειες για να εντοπίσουμε μια οικονομικά αποδοτική λύση για εσάς.
  • Μειώνετε τα λειτουργικά προβλήματα, καθώς το πρόγραμμα συντήρησης και αναπλήρωσης προμηθειών λειτουργεί με συνέπεια.
  • Μειώνετε το φόρτο εργασίας του προσωπικού του τμήματος IT και να αυξάνετε την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Είστε έτοιμοι να φέρετε την επανάσταση στην επιχείρησή σας;

Χάρη στη βοήθεια των ανθρώπων μας εδώ στην Canon, μπορείτε να αξιοποιείτε τη γνώση μας, την εμπειρογνωμοσύνη μας και τις λύσεις μας, για να εξασφαλίσετε ότι το εκτυπωτικό σας περιβάλλον είναι το βέλτιστο δυνατό για τις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες, με την περικοπή του κόστους και της διαχείρισης και την παράλληλη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις λύσεις της Canon επισκεφθείτε τη σελίδα: www.canon.gr/modernworking/