Θέμα λίγων ωρών είναι πλέον η ψήφιση της τροπολογίας του υπουργείου Εργασίας, που σηματοδοτεί την αύξηση του κατώτατου μισθού, για πρώτη φορά μετά το 2012. 

Η σχετική υπουργική απόφαση που θα σημάνει την αύξηση του ελάχιστου μισθού των 586 ευρώ για όλους χωρίς ηλικιακές διακρίσεις, θα υπογραφεί το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου 2019.

Η τροπολογία, μάλιστα αφήνει... ανοιχτό παράθυρο για δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού εντός του 2019, καθώς ρητά αναφέρει πως η 4μηνη διαβούλευση που καταλήγει σε υπουργική απόφαση, θα πραγματοποιηθεί ειδικά και μόνο για το 2018, την περίοδο Σεπτέμβριος – Ιανουάριος.

«Από τα επόμενα έτη θα εφαρμόζονται κανονικά οι ημερομηνίες που τίθενται από το ν. 4172/2013», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο πιθανής επανεκκίνησης της ίδιας διαδικασίας τον Φεβρουάριο του 2019, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δεύτερη αύξηση τον Ιούνιο του 2019.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τεχνικής τροπολογίας είναι «επιτακτική η ανάγκη επανακαθορισμού του κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου σε
επίπεδα που θα ανταποκρίνονται στα βελτιωμένα δεδομένα της οικονομίας και στις υφιστάμενες ανάγκες του εργατικού δυναμικού της χώρας».

Η διαδικασία

Στην διαδικασία που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, όλα τα ενδιάμεσα στάδια διατηρούνται ακριβώς όπως προβλέφθηκαν στον νόμο του 2013 και προβλέπονται ισόχρονα διαστήματα διάρκειας κάθε επιμέρους σταδίου.

Αρχικά η Επιτροπή Συντονισμού θα προσκαλέσει επιστημονικούς φορείς να υποβάλλουν εκθέσεις. Η διαδικασία προβλέπει μελέτες και επιστημονική υποστήριξη εξειδικευμένων φορέων, εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, υπομνήματα και προφορική διαβούλευση πριν την τελική σύνταξη Πορίσματος Διαβούλευσης από εμπειρογνώμονες, το οποίο όμως δεν είναι δεσμευτικό.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου και εντός του Ιανουαρίου η υπουργός Εργασίας εισηγείται στο υπουργικό συμβούλιο, λαμβάνοντας
υπόψη το πόρισμα, τον νέο μισθό.