Το ενδεχόμενο έκδοσης ατομικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων για όλους έχει ήδη εξετάσει η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί αποφάσεις για το ζήτημα.

Η σχετική πρόταση που αναλύθηκε από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχει συγκεκριμένη λογική. Το πνεύμα της εισήγησης είναι πως με το ατομικό εκκαθαριστικό κάθε σύζυγος θα λαμβάνει την επιστροφή φόρου που δικαιούνται χωρίς να γίνεται συμψηφισμός με τυχόν οφειλές του άλλου συζύγου. Έτσι, κάθε σύζυγος θα πληρώνει τον φόρο που του αναλογεί.

Και ο χρόνος που έγινε η σχετική πρόταση δεν είναι τυχαίος, καθώς συμπίπτει με το «φορολογικό διαζύγιο», δηλαδή τη δυνατότητα χωριστής δήλωσης που θα δίνεται από φέτος στα ζευγάρια που θέλουν να υποβάλουν ξεχωριστό Ε1.

Πάντως είναι δύσκολο να προχωρήσει η έκδοση ατομικών εκκαθαριστικών. Οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θεωρούν πως αν και θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των χρεωστικών σημειωμάτων, ωστόσο θα διόγκωνε το ήδη μεγάλο απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς θα μείωνε ραγδαία τους συμψηφισμούς φόρων.

Σήμερα στην περίπτωση που ένας εκ των συζύγων δικαιούται επιστροφή φόρου και ο άλλος έχει χρεωστικό εκκαθαριστικό, δηλαδή πρέπει να πληρώσει φόρο, τα δύο ποσά συμψηφίζονται.