Αυξήσεις καταγράφονται στον αριθμό των προσλήψεων έναντι των απολύσεων αλλά σχεδόν οι μισές από τις προσλήψεις που καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο αφορούν θέσεις ευέλικτων μορφών απασχόλησης, άρα και πολύ χαμηλής αμοιβής.

Ειδικότερα, το πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κατέγραψε τον Σεπτέμβριο 271.872 προσλήψεις, έναντι 265.316 απολύσεων.

Περισσότερες κατά 6.556 ήταν οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον Σεπτέμβριο, καθώς το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κατέγραψε 271.872 προσλήψεις, έναντι 265.316 απολύσεων.

Ωστόσο οι νέες προσλήψεις του Σεπτεμβρίου είναι στην πλειονότητά τους (59,11%) θέσεις ευέλικτων μορφών απασχόλησης, άρα και πολύ χαμηλής αμοιβής.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 271.872 προσλήψεις, οι 129.587 (ή 47,66% του συνόλου) ήταν μερικής απασχόλησης και οι 31.129 (ή 11,45%) ήταν εκ περιτροπής εργασία. Αυτό σημαίνει ότι μόλις οι 111.156 προσλήψεις (40,89%) ήταν πλήρους απασχόλησης.

Το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε στις 288.369 νέες θέσεις εργασίας, περισσότερες κατά 22.498 σε σχέση με πέρυσι. Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 2.057.917 και οι αποχωρήσεις σε 1.769.548.

Συνολικά στο εννεάμηνο, οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, μειώθηκαν μόνο τρεις μήνες (Ιανουάριο, Ιούλιο και Αύγουστο), ενώ τους υπόλοιπους έξι σημειώθηκε αύξηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, μειώθηκαν κατά 22.606 οι θέσεις εργασίας των νέων ηλικίας 15 – 24 ετών και αυξήθηκαν κατά 21.716 οι θέσεις εργασίας στις ηλικίες 30 – 44 ετών.

Ανά δραστηριότητα, η εκπαίδευση κρατάει τα «σκήπτρα» των προσλήψεων με 55.773 νέες θέσεις εργασίας, καθώς ο συγκεκριμένος μήνας έχει συνδυαστεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στον αντίποδα η εστίαση έχασε 34.580 θέσεις εργασίας, ενώ άλλες 20.516 χάθηκαν από τα καταλύματα, ως απόρροια της λήξης της θερινής τουριστικής περιόδου.

Ανά περιφέρεια η Αττική δημιούργησε 41.373 νέες θέσεις εργασίας, ενώ 15.700 χάθηκαν στο νότιο Αιγαίο.