«Αποστολή μας ένα καλύτερο αύριο», είναι το σλόγκαν της εταιρίας και όπως φαίνεται από τους αριθμούς το όραμα το κάνει και πράξη. 

Γιατί μπορεί εδώ και 20 χρόνια να άλλαξαν πολλά στη ζωή μας, η αποστολή της Lidl Ελλάς όμως παραμένει αναλλοίωτη. 

Το Reader.gr συγκέντρωσε τα απαραίτητα στοιχεία για να καταγράψει την πορεία της εταιρίας μέσα σε αυτή την εικοσαετία. 

Πάμε να δούμε αναλυτικά το έργο της. 

Αρχικά, αξίζει να τονιστεί ότι η Lidl Ελλάς έχει δημιουργήσει ένα ισορροπημένο και βιώσιμο μοντέλο ποιότητας και λειτουργικών εξόδων, που διευκολύνει τις σωστές επιλογές προς όφελος του καταναλωτή - πελάτη.  Επάνω σε αυτό το ισχυρό θεμέλιο η εταιρία εξελίσσει την επιχειρηματική πρακτική της, προσφέροντας λύσεις στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. 

Με συνολικές επενδύσεις πάνω από €1,3 δισ. η εταιρία έστησε και εκσυγχρόνισε το δίκτυο των καταστημάτων της, ενίσχυσε τις συνεργασίες μας με έλληνες προμηθευτές, συνέβαλε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενδυνάμωσε τη σχέση της με τους καταναλωτές, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το οικολογικό της αποτύπωμα.

Η συνολική προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία είναι σήμερα 11 φορές αυξημένη σε σχέση με το 1ο έτος λειτουργίας και ανέρχεται σε 712 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,39% του ΑΕΠ. 

H συνολική συνεισφορά σε φορολογικά έσοδα είναι 9 φορές αυξημένη σε σχέση με το 1ο έτος λειτουργίας και ανέρχεται σε 247 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,32 % των φορολογικών εσόδων του Κράτους. 

Η Lidl Ελλάς ενισχύει διαρκώς τις συνεργασίες της με έλληνες προμηθευτές και συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από αυτές τις θέσεις εργασίας, σήμερα πάνω από 5.550 είναι άμεσες, 7.000 έμμεσες και 5.600 επαγόμενες στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Συνολικά, η εταιρία υποστηρίζει 18.185 συνολικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,49% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα μας. Και αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο και σημαντικό ποσοστό που αξίζει την προσοχή μας.

Είναι πολύ σημαντικό μια εταιρία να παίρνει σημαντικές πρωτοβουλίες. Εδώ και 20 χρόνια η Lidl Ελλάς δημιουργεί αξία και δεσμεύεται να συνεχίσει με στόχο ένα καλύτερο αύριο για την αγορά, την κοινωνία, τους εργαζομένους, το περιβάλλον και τους εξωτερικούς συνεργάτες της.

Και αυτό είναι τελικά που την κάνει να ξεχωρίζει. Ανυπομονούμε να δούμε τα επόμενα βήματα μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.