Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε έξοδος της Ελλάδος στις αγορές με το πενταετές ομόλογο λήξης Απριλίου 2024, καθώς η Ελλάδα άντλησε 2,5 ,δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,6%.

Αυτό που κάνει διπλά επιτυχημένη την έκδοση είναι η ποιότητα των επενδυτών και ειδικά των ξένων επενδυτών που εξέφρασαν ενδιαφέρον. Αυτοί είναι κυρίως assetmanagers, δηλαδή επενδυτές που θα διακρατήσουν το ομόλογο έως τη λήξη του και δεν θα το ρευστοποιήσουν με την πρώτη ευκαιρία όπως κάνουν τα funds.

Οι προσφορές των επενδυτών για το πενταετές ομόλογο υπερκάλυψαν κατά πέντε φορές το ζητούμενο ποσό (2 δισ. ευρώ) και ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ. Έτσι, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έκανε αποδεκτές προσφορές συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, δηλαδή 500 εκατ. ευρώ περισσότερα από όσα αρχικά ζητούσε.

Το κόστος δανεισμού κινήθηκε αισθητά χαμηλότερα από το ενδεικτικό κουπόνι των 3,75% - 3,875% που είχε δοθεί ως σημείο εκκίνησης στους αναδόχους και τελικά έκλεισε στο 3,6%.

Η μεγάλη επενδυτική συμμετοχή στην έκδοση του πενταετούς ομολόγου είχε ως αποτέλεσμα να μπουν αγοραστές και στα υφιστάμενα ομολόγα και οι αποδόσεις τους να κινηθούν χαμηλότερα. Ενδεικτικά το τετραετές  ομόλογο λήξεως 30 Ιανουαρίου 2023 σημείωσε απόδοση 2,994% και το ομόλογο λήξεως 30 Ιανουαρίου 2028 κατέγραψε απόδοση 3,994%.

Μέσα στις επόμενη ώρα αναμένεται να υπάρξει ανακοίνωση για την έκδοση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.