Δωρεάν στεγαστική συνδρομή ύψους έως 150.000 ευρώ προς τους πυροπαθείς της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, για την ανακατασκευή των κατοικιών τους ή την αγορά νέας κατοικίας, παρέχει η κυβέρνηση.

Στεγαστική συνδρομή δικαιούνται επίσης και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για τις ζημιές που υπέστησαν. 

Αυτό προβλέπει απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για τους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018,

Σύμφωνα με την απόφαση, τα ποσά για την ανακατασκευή διαμορφώνονται ως εξής:

-Για κατοικία το ποσό των 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ. Στο ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων προσμετρούνται οι βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτηρίου, οι βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός, αλλά εντός του οικοπέδου και οι κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

-Για κτήρια επαγγελματικής χρήσης προβλέπεται το ποσό των 500 ευρώ ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου και για κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και για επαγγελματικές αποθήκες, το ποσό των 400 ευρώ ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτηρίου.

Η στεγαστική συνδρομή με την μορφή δωρεάν κρατικής αρωγής θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο και για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτηρίου). Ωστόσο, το αγοραζόμενο κτήριο θα πρέπει να είναι εντός του Ελλαδικού χώρου, να είναι νομίμως υφιστάμενο προ του 1955 ή να έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια η οποία έχει υλοποιηθεί και να μην έχει κριθεί ακατάλληλο προς χρήση, από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι:

• Στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας μεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών ή παππούδων-γιαγιάδων και εγγονών δεν χορηγείται στεγαστική συνδρομή.

• Στις περιπτώσεις που το κτήριο στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγαση είναι προ του 1955, η στατική επάρκεια του κτηρίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς.

• Για να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό της υπολογιζόμενης στεγαστικής συνδρομής  το νέο κτήριο θα πρέπει να έχει εμβαδό ίσο τουλάχιστον με το 75% του εμβαδού που υπολογίστηκε η συνδρομή. Στις περιπτώσεις που το εμβαδόν του νέου κτηρίου είναι μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού, η συνδρομή θα υπολογίζεται αναλογικά ως προς το εμβαδόν για το οποίο θα χορηγείτο ολόκληρη.

• Η στεγαστική συνδρομή που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα καθώς και την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Η απόφαση προβλέπει πως η στεγαστική συνδρομή μπορεί να αξιοποιηθεί για την αποπεράτωση ιδιόκτητου κτηρίου οπουδήποτε εντός του Ελλαδικού χώρου. Στη βάση αυτή θα χορηγείται ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που υπολείπονται για την αποπεράτωση του κτηρίου.