Επιπλέον φόρο για τα ποσά των αναδρομικών που εισέπραξαν το 2018 θα κληθούν να πληρώσουν οι αμειβόμενοι με ειδικά μισθολόγια, αλλά και οι συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων.

Συγκεκριμένα, ένστολοι, πανεπιστημιακοί, γιατροί του ΕΣΥ, δικαστικοί και συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων θα κληθούν να πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές από 2,2% έως 10%, η οποία μάλιστα θα επιβληθεί στο συνολικό φορολογητέο ποσό των αναδρομικών και όχι στο καθαρό που προέκυψε μετά την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 20%.

Η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα αναδρομικά προβλέπεται σε απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2018 στους δικαιούχους των ειδικών μισθολογίων και τους συνταξιούχους θεωρούνται ως εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα και δεν εξαιρούνται από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Πάντως, τα ποσά αυτά δεν θα προστεθούν στα φορολογητέα εισοδήματα των δικαιούχων και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο εισοδήματος.