Στο 3,9% του ΑΕΠ ή στα 7,010 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα που κατέγραψε η Ελλάδα το 2017, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι πως η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε επί τα βελτίω τα στοιχεία για το ΑΕΠ, ενώ στα δημοσιονομικά μεγέθη οι μεταβολές είναι ισχνές σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση του Απριλίου.

Να σημειωθεί πως τον Απρίλιο η ΕΛΣΤΑΤ τοποθετούσε στο 4% του ΑΕΠ ή στα 7,080 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2017.

Βάση των αναθεωρημένων στοιχείων που έστειλε η ΕΛΣΤΑΤ στην ΕΕ:

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδος ανήλθε το 2017 σε 180,218 δισ. ευρώ, από 176,48 δισ. ευρώ το 2016. Η προηγούμενη εκτίμηση του Απριλίου τοποθετούσε το ΑΕΠ σε 177,735 δισ. ευρώ το 2017, από 174,199 δισ. ευρώ το 2016.

Το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2017, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 1,4 δισ. ευρώ (0,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Το δημόσιο χρέος ανήλθε το 2017 στα 317,41 δισ. ευρώ (176,1% του ΑΕΠ), από 315,01 δισ. ευρώ (178,5% του ΑΕΠ) το 2016.

Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν σε 85,22 δισ. ευρώ (52,62% του ΑΕΠ) από 86,3 δισ. ευρώ (53,74% του ΑΕΠ) το 2016 και τα έσοδα ανήλθαν σε 86,6 δισ.. ευρώ (48,09% του ΑΕΠ) έναντι 87,3 δισ. ευρώ (49,45% του ΑΕΠ) το 2016.

Υπενθυμίζεται ότι το πλεόνασμα που υπολογίζει η ΕΛΣΤΑΤ (βάσει του ESA 2010) δεν ταυτίζεται με το πρωτογενές πλεόνασμα του προγράμματος. Για το δεύτερο, μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών στοιχείων για τους σκοπούς της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος.