Στον αέρα τινάζεται ο επανυπολογισμός των συντάξεων και η προσωπική διαφορά, με την απόφαση «βόμβα» του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ),  την οποία επαναφέρει στο προσκήνιο ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ (Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους), Αλέξης Μητρόπουλος.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, είναι αντισυνταγματικά τόσο το πλαφόν των 1.300 ευρώ του νόμου Κατρούγκαλου που επιβλήθηκε στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, όσο και όλη η διαδικασία του επανυπολογισμού των συντάξεων.

 Συγκεκριμένα, η ΕΝΥΠΕΚΚ τονίζει ότι «το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) με τις υπ' αριθ. 1-4/2018 πρόσφατες αποφάσεις του έκανε ομόφωνα δεκτές τις προσφυγές τεσσάρων δικαστικών λειτουργών που είχαν προσφύγει κατά των περικοπών των συντάξεών τους κατά τα άρθρα 13 επ. του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου)».

Το ΑΕΔ, που σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 2 Συντ. συγκροτείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστές, αποδέχθηκε ομόφωνα τις ανωτέρω προσφυγές και ακύρωσε τις περικοπές των συντάξεων.  

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι νέες συντάξεις μετά τον νόμο Κατρούγκαλου πρέπει να υπολογίζονται χωρίς τις περικοπές του δεύτερου Μνημονίου, αφού οι διατάξεις του έχουν κριθεί αντισυνταγματικές και με την υπ' αριθ. 164/201 5 απόφαση του ΑΕΔ και με ης υπ' αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας.

 Επίσης το ΑΕΔ έκρινε ότι το άρθρο 1 3 (πλαφόν στις συντάξεις) και το άρθρο 14 (επανυπολογισμός, αναπροσαρμογή, προσωπική διαφορά) του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 4472/2017, είναι αντισυνταγματικά.

«Είναι αυτονόητο», καταλήγει η ΕΝΥΠΕΚΚ, «ότι μετά την κρίση του ΑΕΔ, που η απόφασή του λειτουργεί ως νόμος και erga omnes, αλλάζουν τα μέχρι πρότινος δεδομένα για τις περικοπές των συντάξεων, αφού η κυβέρνηση εμποδίζεται να υλοποιήσει τους ν. 4093/201 2, 4387/2016 και 4472/2017 που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικοί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 6/10/2017 ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν προσφυγές συνταξιούχων και κοινωνικών οργανώσεων που ζητούσαν την ακύρωση αρκετών διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου.