Με τον χαμηλότερο ρυθμό τα τελευταία τέσσερα χρόνια αναπτύχθηκε η οικονομία της Ευρωζώνης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Συγκεκριμένα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των 19 χωρών της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,2% στο τρίμηνο και κατά 1,2% σε ετήσια βάση, σε αντιστοιχία με τις μέσες προβλέψεις των οικονομολόγων που είχαν ρωτηθεί από το Reuters.

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2% στο τέταρτο τρίμηνο του 2018 είναι αντίστοιχη με αυτή του τρίτου τριμήνου και είναι η χαμηλότερη από το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Σε ύφεση η Ιταλία το τέταρτο τρίμηνο του 2018

Εξάλλου, το ΑΕΠ της Ιταλίας συρρικνώθηκε κατά 0,2% τους τρεις μήνες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, μετά την πτώση κατά 0,1% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την ιταλική στατιστική υπηρεσία.

Ειδικότερα, στα τέλη του 2018 η Ιταλία, μετά από μία χρονιά πολιτικής αναταραχής, υψηλότερου κόστους δανεισμού και δημοσιονομικών εντάσεων που επιβάρυναν την οικονομία, πέρασε σε ύφεση 0,2%.

Να σημειώσουμε ότι η συρρίκνωση ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη κι αναμένεται να ασκήσει επιπλέον πίεση στον κυβερνητικό συνασπισμό.