Πρωτογενές πλεόνασμα ίσο με το 4% του ΑΕΠ ή 7,08 δισ. ευρώ εμφάνισε η Ελλάδα το 2017, όπως προκύπτει από τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). Αυτό σημαίνει πως με όρους προγράμματος το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδος το 2017 κινήθηκε ακόμη υψηλότερα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για τα δημοσιονομικά μεγέθη του 2017 που ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η Eurostat, η Ελλάδα πέρυσι είχε πλεονασματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά 0,8% του ΑΕΠ ή κατά 1,45 δισ. ευρώ.

Τα δημόσια έσοδα ανήλθαν στο 48,8% του ΑΕΠ (86,7 δισ. ευρώ) και οι κρατικές δαπάνες στο 48% του ΑΕΠ (85,271 δισ. ευρώ).

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε στο 178,6% ή στα 317,4 δισ. ευρώ, έναντι 315 δισ. ευρώ ή 180,8% του ΑΕΠ το 2016.

Βάσει των στοιχείων της Eurostat το ελληνικό ΑΕΠ ανήλθα στα 177,7 δισ. ευρώ το 2017 από 174,1 δισ. ευρώ το0 2016.

Το 2017, το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος τόσο της ζώνης του ευρώ όσο και της ΕΕ των 28 μειώθηκαν σε σχετικούς όρους σε σύγκριση με το 2016.

Στη ζώνη του ευρώ ο λόγος του δημόσιου ελλείμματος προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 1,5% το 2016 σε 0,9% το 2017 και στην ΕΕ των 28 από 1,6% στο 1%.

 

Στη ζώνη του ευρώ, ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 89% του ΑΕΠ στο τέλος του 2016 στο 86,7% του ΑΕΠ στο τέλος του 2017 και στην ΕΕ των 28 από το 83,3% στο 81,6%.