Σχέδιο έναρξης της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων νωρίτερα από ποτέ έχει «στα σκαριά» για φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να αποπληρώσουν σε περισσότερες δόσεις τους αναλογούντες φόρους και να περιορίσει έτσι τη συσσώρευση νέων ληξιπροθέσμων χρεών.

Αν και ο σχετικός σχεδιασμός είχε παρουσιαστεί από το Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου, πλέον λαμβάνει «σάρκα και οστά», καθώς η φορολογική διοίκηση έχει αρχίσει να απευθύνεται στους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία, ώστε να στείλουν νωρίτερα τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Σε αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις, οι αποδοχές μισθωτών, οι καταβαλλόμενες συντάξεις, οι δαπάνες των φορολογούμενων για την εξυπηρέτηση κάθε είδους δανείων, κ.α..

Υπό την προϋπόθεση πως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποστείλουν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ όλα τα στοιχεία τα οποία προσυμπληρώνονται στους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων εγκαίρως, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων θα μπορούσε να ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου αντί για τον Ιούνιο.

Σε μια τέτοια περίπτωση τα οφέλη θα ήταν πολλαπλά για τους φορολογουμένους. Αφενός θα μπορούσαν να αποπληρώσουν το φόρο για τα εισοδήματα του 2018 σε περισσότερες από τρείς δόσεις, αφετέρου θα λάμβαναν νωρίτερα τις επιστροφές φόρου.