Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s προχώρησε στην υποβάθμιση των προοπτικών (outlook) της Ιταλίας σε «αρνητικό» από «σταθερό», διατηρώντας σε «ΒΒΒ» την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Η επιλογή του οίκου συνεπάγεται αύξηση των πιθανοτήτων της επί τα χείρω αναθεώρησης της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τους επόμενους 24 μήνες αναλόγως των οικονομικών συνθηκών.

Η εξέλιξη αυτή δίνει χρόνο στη Ρώμη, καθώς δεν επαληθεύτηκαν φόβοι αναλυτών για άμεση υποβάθμιση, όπως έπραξε την προηγούμενη εβδομάδα η Moody’s.

Για την απόφαση της η Standard & Poor’s επικαλείται την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία επηρεάζει αρνητικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, με συνέπειες στο ποσοστό δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ.

Ο οίκος σημειώνει ότι η πολιτική της Ρώμης διαβρώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, γεγονός που αποτυπώνεται στις αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων, ενώ σημειώνει ότι οι ιταλικές τράπεζες είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της κυβέρνησης.