Την πτώχευση της ασφαλιστικής εταιρείας Qudos Insurance, που εδρεύει στη Δανία, ανακοίνωσε η εποπτική αρχή της χώρας, Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority).

Η DFSΑ ενθαρρύνει τους ασφαλισμένους να ακυρώσουν τα συμβόλαιά τους και να αποταθούν σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την DFSA, τυχόν υφιστάμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα ακυρωθούν τρεις μήνες μετά την πτώχευση.

Το Επικουρικό Ταμείο της Δανίας, Garantifonden (Danish Guarantee Fund for Non-Life Insurance Companies) θα καλύπτει ζημίες που έχουν αναγγελθεί στην Qudos πριν από τις 20.12.2018 και θα αναγγελθούν σε αυτό μέχρι τις 20.6.2019.

Το Ταμείο θα ενημερώνει διαρκώς τους δικαιούχους ασφαλίσματος με ανακοινώσεις στον ιστότοπό του http://www.skadesgarantifonden.dk/Sider/Forside.aspx.

Στην Ελλάδα, η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση δραστηριοποιείτο με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ), με ειδικό αντιπρόσωπο την εταιρεία Qudos  Ελλάς ΕΠΕ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα: τηλ. 216-4004150, fax 216-4004198, e-mail: contact@qudos.gr.