Την παράταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας κατά έξι μήνες ακόμη αποφάσισε η Κομισιόν, επαναδιατυπώνοντας την ανάγκη για συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας από την πλευρά της κυβέρνησης.

Η παράταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013.

Ειδικότερα, η Κομισιόν αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Αυτή η παράταση αποτελεί μέρος της συνήθους και αναμενόμενης διαδικασίας και συμβάλει στη διασφάλιση της στήριξης για την ολοκλήρωση και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας της Ελλάδας, με βάση τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ελληνικές αρχές. Η υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) τον Αύγουστο του 2018. Στο τέλος του προγράμματος, η Ελλάδα ξεκίνησε τη διαδικασία ομαλοποίησής της με την υπαγωγή της στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας για μία αρχική περίοδο έξι μηνών.  Η πρώτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2018».

Πηγή: insider.gr