«Είδος προς εξαφάνιση» τείνουν να γίνουν οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», τον Ιανουάριο 2019 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 13,8 εκατ. ευρώ, από 17,8 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2018 και 26,7 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2017.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει πώς έχουν εγκαταλειφθεί από τις επιχειρήσεις οι συναλλαγές μέσω επιταγών και οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται πλέον με μετρητά και χωρίς πίστωση.

Οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν τον Ιανουάριο 2019 στα 10,3 εκατ. ευρώ, από 13,6 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι, καταγράφοντας πτώση σε αξία 24,4%.

Τον Ιανουάριο 2019 οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 3,5 εκατ. ευρώ, από 4,2 εκατ. ευρώ πέρυσι τον Ιανουάριο, καταγράφοντας πτώση 16,9%.

Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν σε 683, έναντι 850 τεμάχια τον Ιανουάριο 2018, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 1.832, από 2.206 την περίοδο του Ιανουαρίου 2018.

Πηγή: insider.gr