Σε νέα εποχή περνά η εταιρεία Centric, καθώς οι μέτοχοί της ενέκριναν κατά τη διάρκεια της σημερινής έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας τους όρους πώλησης σημαντικών άυλων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικών εταιρειών προς την GVC Plc, καθώς και την αγορά ιδίων μετοχών. 
Χάρη στις εγκρίσεις αυτές, η εταιρεία πλέον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια σειρά επενδύσεων σε κομβικούς τομείς της οικονομίας, έχοντας εξασφαλίσει σημαντικότατα κεφαλαία. 
Ροδόλφος ΟντόνιΟυσιαστικά, σήμερα οι μέτοχοι της εταιρείας  ενέκριναν την «αλλαγή σελίδας» της εταιρείας, καθώς η συμφωνία με την GVC Plc εξασφαλίζει για τη Centric σημαντικές υπεραξίες από τη συμμετοχή στον κλάδο προώθησης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Υπεραξίες, οι οποίες με τη σειρά τους της επιτρέπουν να προχωρήσει τα νέα, επενδυτικά της σχέδια και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της σε μια σειρά από κλάδους. Ανάμεσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται τόσο ο τουρισμός όσο και η μαζική εστίαση, με την εταιρεία να στοχεύει τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε διεθνείς τοποθετήσεις με υψηλές προοπτικές κερδοφορίας.
Αναλυτικά, και όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στα πλαίσια της έκτακτης γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 68,68342% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αποφάσισαν τα εξής:
1) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται η απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 ως εξής: - Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν θα είναι έως επτά εκατομμύρια εφτακόσιες χιλιάδες (7.700.000) μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,61% των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας.
- Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές δεν θα υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι μέχρι και 13-11-2019.
- Οι αγορές των μετοχών να διενεργηθούν με κατώτερη τιμή 0.1 ευρώ και ανώτερη το 1 ευρώ.
2) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι όροι της πώλησης σημαντικών άυλων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου προς την εταιρεία GVC Plc. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία αφορούν τις υπηρεσίες προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ιστοσελίδες sportingbet, vistabet και bwin.
Αναλυτικά, όπως αναφέρει ο κ. Ροδόλφος Οντόνι, η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση από την Centric στην GVC Plc. των δραστηριοτήτων που αφορούν την προώθηση (marketing) υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.  Συγκεκριμένα, για τη ελληνική αγορά, αφορά μεταξύ άλλων τις υπηρεσίες προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ιστοσελίδες sportingbet.gr, vistabet.gr και bwin.gr, οι οποίες έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, εξασφαλίζοντας σημαντικότατο μερίδιο αγοράς στον κλάδο.
Η GVC Plc είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου με κεφαλαιοποίηση άνω των 3 δισ. ευρώ και προσφέρει υπηρεσίες e-gaming τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες καταναλωτές. Ανάμεσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα διαδικτυακά παιχνίδια, το αθλητικό στοίχημα, τα καζίνο, το πόκερ και το bingo.  
Το τίμημα της συμφωνίας φτάνει έως τα 34,4 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας στην Centric να μετασχηματιστεί επιτυχώς και να επιταχύνει τα επενδυτικά της σχέδια σε μια σειρά από κομβικούς τομείς. 
Αναλυτικά, με βάση τη συμφωνία ανάμεσα στις δυο εταιρείες, η Centric θα λάβει αρχικά το ποσό των 14,4 εκατ. ευρώ, σε διάστημα 15 ημερών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2017. 
Εν συνέχεια, η συμφωνία προβλέπει ότι η Centric θα λάβει επιπλέον έως 20 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020, πόσο που θα καταβληθεί τμηματικά και ανάλογα με τις εξελίξεις στη δραστηριότητα της αγοράστριας εταιρείας. 
Το συνολικό πόσο θα αποδοθεί στις θυγατρικές εταιρείες Zatrix και ECN, στις οποίες εντάσσεται η δραστηριότητα των υπό μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων,  και θα αξιοποιηθεί από τη Centric για η χρηματοδότηση των νέων επενδυτικών σχεδίων που θα οδηγήσουν στον πλήρη μετασχηματισμό της εταιρείας.
Όπως αναφέρει ο κ. Ροδόλφος Οντόνι, δεδομένου ότι η Centric έχει ουσιαστικά μηδενικό δανεισμό, με εξαίρεση τη συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης για τα γραφεία του Oμίλου, το έσοδο από τη συμφωνία θα ενισχύσει σχεδόν αυτούσιο τη ρευστότητα του ομίλου με στόχο να αξιοποιηθεί για τις νέες επενδύσεις.