Προβληματισμό για την σταθερή διόγκωση των ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες εκφράζουν στελέχη των Θεσμών, υπογραμμίζοντας πως αν και η Ελλάδα έλαβε ειδική χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για να εξαλείψει τα χρέη αυτά, ωστόσο δεν το πέτυχε.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα παρέλαβε στα 3,8 δισ. ευρώ το 2015 και σήμερα είναι στα 3,1 δισ. ευρώ περίπου. Η μεγάλη διαφορά είναι πως η Ελλάδα δανείσθηκε μεταξύ 2015-2018 συνολικά 7 δισ. ευρώ για τον περιορισμό των ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες.

Ενδεικτικά, στις αρχές Σεπτεμβρίου τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου έφθασαν τα 3,036 δισ. ευρώ, από 2,73 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη Ιουλίου. Από τα 3,036 δισ. ευρώ, το 1,974 δισ. ευρώ αφορούσε σε ληξιπρόθεσμα χρέη των φορέων του κράτους, ενώ ποσό 1,062 δισ. ευρώ σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Το γεγονός πως το ποσό των οφειλών παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, αποδίδεται στην «απροθυμία» που δείχνει το Δημόσιο στην αποπληρωμή των χρεών του, συγκρατώντας με τον τρόπο αυτό τις δαπάνες και διατηρώντας τα πρωτογενή πλεονάσματα.

Εάν το Δημόσιο αποπλήρωνε στο σύνολο τους τις οφειλές αυτές το πρωτογενές πλεόνασμα εφέτος δεν θα ήταν στο 4,2% του ΑΕΠ αλλά κοντά στο 2,2% του ΑΕΠ.