Σε συντάξεις και μισθούς του δημοσίου πηγαίνει το 60% των φόρων και εισφορών που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι.

Ειδικότερα, το 60,6% των χρημάτων που πληρώνουμε για φόρους και εισφορές κατευθύνεται στην πληρωμή των συντάξεων και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, από τα 87 δισ. ευρώ που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο και είναι κυρίως φόροι και εισφορές, τα 21,6 δισ. ευρώ πηγαίνουν για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τα 31,2 δισ. ευρώ για την καταβολή συντάξεων.

Δηλαδή, φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι πληρώνουν κάθε χρόνο 87 δισ. ευρώ και εξ αυτών τα 52,8 δισ. ευρώ προορίζονται αποκλειστικά για μισθούς και συντάξεις στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, το 36,1% των δαπανών στην Ελλάδα αφορά στην πληρωμή συντάξεων, όταν στην ΕΕ το κονδύλι αυτό ανέρχεται στο 27,4%. Στην Παιδεία κατευθύνεται το 9,9% των δαπανών έναντι 15,3% στην ΕΕ των 28 κρατών - μελών, στην Άμυνα πηγαίνει το 4,3% από τους φόρους και τις εισφορές που πληρώνουν όταν στην ΕΕ το ποσοστό αυτό φθάνει μόλις στο 2,9%, για τη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια στην Ελλάδα διοχετεύεται το 4,4% των δαπανών έναντι 3,7% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ.