Μικροεπαγγελματίες του ΟΑΕΕ και του πρώην ΟΓΑ που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, νέοι ασφαλισμένοι ΙΚΑ και ΟΑΕΕ που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 1993 και μετά, καθώς και δημοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ, μπορούν να ζητήσουν διαγραφή των βεβαιωμένων και μη οφειλών τους προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, για το χρονικό διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου του 2016.

Προϋπόθεση υπαγωγής του αιτούντος στις διατάξεις του νόμου 4554/2018 που διαγράφει τις οφειλές, είναι η πλήρης πραγματική ασφάλιση σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών.

Με την έναρξη της διαδικασίας, γίνεται ταυτόχρονο πάγωμα των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ηλεκτρονικά κατασχετήρια πλειστηριασμοί κ.λπ.

Αναλυτικά η διαδικασία θα έχει ως εξής:

-          O ασφαλισμένος-οφειλέτης θα υποβάλλει αίτηση με τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα οι οφειλές του οποίου ζητεί να διαγραφούν.  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται προς τον ΕΦΚΑ σε ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο ανάπτυξης.

-          Με την υποβολή της αίτησης θα ενημερώνεται αυτόματα το ΚΕΑΟ, το οποίο θα παγώνει τις διαδικασίες εκτέλεσης των αναγκαστικών μέτρων που τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα πρέπει να εξεταστεί και να εκκαθαριστεί το αίτημα.

-          Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα αναλαμβάνουν να ελέγξουν τον ασφαλιστικό βίο του αιτούντος και να διασταυρώσουν κρίσιμα στοιχεία, ώστε να καταλήξουν σε διαπιστωτική πράξη για τη διαγραφή των χρεών ή την απόρριψη του αιτήματος.

-          Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα διαβιβάζουν στο ΚΕΑΟ την πράξη διαγραφής ή την απόρριψη του αιτήματος και αντιστοίχως το ΚΕΑΟ θα διαγράφει τις οφειλές, ή θα ξεπαγώνει τα αναγκαστικά μέτρα.