Σταθερή στο Β+ διατήρησε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδς η Standard & Poors, ενώ δίνει «θετικό» outlook, καθώς αναμένει ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης για την Ελλάδα στο διάστημα 2019-2022 θα είναι 2,4%, από την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και τη βελτίωση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον Οίκο Αξιολόγησης, η ανάπτυξη μπορεί να επιταχυνθεί σε περίπτωση που υπάρξουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και βελτίωση των συνθηκών στον τραπεζικό τομέα.

Αντιθέτως, μπορεί να υπάρξει υποβάθμιση των προοπτικών εάν υπάρξει αναίρεση των μεταρρυθμίσεων ή εάν δεν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη.

Ο οίκος είχε προαναγγείλει από την Τρίτη, στην έκθεσή του για την ευρωζώνη, ότι δεν επρόκειτο να προχωρήσει σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας, η οποία εξακολουθεί έτσι να απέχει τρία σκαλοπάτια από την επενδυτική βαθμίδα (ΒΒΒ- και πάνω).

Υπενθυμίζεται ότι η S&P είχε προχωρήσει στις 20 Ιουλίου στην αναθεώρηση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας σε «θετική» επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση B+, η οποία είναι τέσσερις βαθμίδες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα (BBB-).