Υπερπλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 με το συνολικό πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφώνεται στα 4,8 δισ. ευρώ όταν ο στόχος του 9μηνου αφορούσε σε πλεόνασμα 2,5 δισ. ευρώ!

Η επίδοση αυτή δεν ήρθε αναίμακτα. Για να καταγραφεί «πάγωσαν» οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επιδεινώσεων και οι επιστροφές φόρων.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 293 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1,841 δισ. ευρώ, που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 327 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4,809 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,521 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 4,542 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017. 

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 37,228 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 591 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,660 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,023 δισ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,951 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 507 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3,458 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,360 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 346 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,225 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 79 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθαν στα 36,936 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,543 δισ. ευρώ, έναντι του στόχου (38,479 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,264 δισ. ευρώ  και είναι μειωμένες κατά 305 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 185 εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 117 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 582 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 223 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 435 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα.

Ειδικά για τον Σεπτέμβριο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,847 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 316 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,652 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Στο 9μηνο 2018 τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,569 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 433 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,672 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 1,238 δισ. ευρώ.